Myślografia.

Jak stworzyć jasny przekaz bez słów?Rola symboli w naszej rzeczywistości. Myślografia to młody nurt, którego…